Vad är en trakeostomi?

Grunderna för en trakeostomi

En trakeostomi är en procedur som innebär att man skapar en öppning på halsens framsida för direkt åtkomst till luftstrupen (trakea).

Vad är en trakeostomi?

Det grundläggande till en början

En trakeotomi är en procedur som innebär att man skapar en öppning på halsens framsida för direkt åtkomst till luftstrupen (trakea). Öppningen kallas trakeostomi eller ibland trakeostoma. Det finns många potentiella orsaker till syftet med en trakeostomi, inklusive lättare andning och sekrethantering. En trakeostomi kan vara antingen tillfällig, 2-4 veckor, eller mer långvarig, månad – år, eller till och med i vissa fall permanent, beroende på behov och anledning till att ha den.

Vad är en Trakeostomi?

Näsans funktioner

Andning

Näsan är inte bara till för att lukta med – den värmer upp, fuktar och filtrerar luften du andas. Tack vare detta har luften redan fått kroppstemperatur när den kommer ned i lungorna, och den innehåller även rätt mängd fukt för att lungorna ska fungera normalt. När du andas genom ett trakeostoma, går du miste om näsans funktioner vilket innebär det att du andas in torr, kall och ofiltrerad luft.

Näsans funktioner

Lunghälsa

Inverkan på lunghälsa

Att andas genom ett trakeostoma innebär att andas in torr, kall och ofiltrerad luft. Detta kommer att irritera slemhinnan i dina luftvägar och dina lungor och kan resultera i mer hosta, slemproduktion och en större risk för infektion.

En Heat & Moisture Exchanger (HME) ger värme och fukt till dina luftvägar och lungor och kan därför hjälpa till med bådas funktion.

Tala med en trakeostomi

Lär dig prata på ett annorlunda sätt

Eftersom utandningsluften kanske inte längre rör sig genom dina stämband och ut genom din mun, kan din röst också påverkas. Den typ av trakealkanyl du har, liksom orsaken till din trakeostomi kommer att avgöra hur talet kommer att påverkas. Vissa människor kan tala efter en trakeotomi med hjälp av utrustning medan andra inte kan. Det finns dock alternativ som hjälper dig att kommunicera igen – din sjukvårdspersonal kommer att arbeta med dig för att hitta det bästa alternativet för dig.

Stänga trakeostomat

Om trakeostomi inte längre behövs kan vårdgivaren ta bort trakealkanylen. Stomat stängs ofta av sig självt, men om det inte gör det kan en kirurg stänga det.

Mer om trakealkanyler

Möt vårt nätverk

Användare delar sina berättelser om livet med ett trakeostoma

Freevent DualCare broschyren

Kombinera en talventil med fördelarna hos en HME-kassett

Freevent DualCare kombinerar en talventil med en HME-kassett och möjliggör på så sätt tal utan att använda händerna samtidigt som den hjälper dina lungor med viktig värme och fukt. Växlingen mellan talläge och HME-läge görs med en enkel vridning av locket på talventilen.

Ladda ner broschyren

Trakeostomi tillbehör

Produkter för ditt behov

Vi tillhandahåller olika produkter för olika situationer. Lär dig mer om Freevent XtraCare för bra befuktning och effektiv filtrering. Eller Freevent DualCare där en talventil kombineras med fördelarna hos en HME

För trakeotomiserade barn har vi Freevent XtraCare Mini som ger effektiv filtrering tillsammans med god befuktning för dagligt skydd.

Freevent XtraCare broschyren

Att kombinera en HME med ett elektrostatiskt filter, tillhandahåller mer än bara befuktning

Freevent XtraCare kombinerar en HME med ett effektivt elektrostatiskt filter, och skyddar dig mot luftburna partiklar, inklusive virus och bakterier, med en filtreringseffektivitet på mer än 99 %*.

Ladda ner broschyren

Hjälp & tjänster

Vet du inte vart du ska börja?

Kontakta os för mer support, information och hjälp.

Dela

Spara till mitt innehåll