TrachPhone

En HME med inbyggd talventil, med möjlighet att ansluta syrgas

Om syrgastillförsel önskas, anslut en syrgasslang till syrgasnippeln. Normal befuktning uppnås efter några andetag. Byts var 24:e timme eller vid behov för att undvika förhöjt andningsmotstånd orsakat av kraftig slemproduktion.

Anslutningar: 15 mm honkoppling för trachealkanyl och endotrachealtub. 4 mm anslutning för extra syrgastillförsel, använd lämplig dimension på syrgasslang.

TrachPhone har en inbyggd sugport för enkel rensugning av kanyl och den fungerar även som hostventil.

Nyckelfunktioner

  • Talventil
  • Integrerad syrgasnippel
  • Låg vikt, endast 2,9 g, minimal tyngd på tracheal- eller endotrachealtuben
  • Diskret design för optimal komfort
  • Integrerad sugport och hostventil
  • Standard 15 mm koppling enligt EN 1281-1
  • Enkel att byta
Tillbaka till produkter
Specifikationer
Kompletterande material
Se alla våra bruksanvisningar,  gå till IFU-sidan (Instructions For Use)

Vill du veta mer om TrachPhone?

Dela

Spara till mitt innehåll