Lunghälsa

Lungorna är vitala organ. De är ansvariga för att ge syre till din kropp när du andas in, och frigör koldioxid när du andas ut. Före operationen pågår andningen genom näsan, munnen och svalget – kallat de övre luftvägarna. Till följd av trakeotomin andas du istället genom trakealkanylen, och andningen genom näsan och munnen kommer antingen att minska eller helt förbigås.

Din näsa gör mer än att lukta. Den konditionerar luften du andas genom att värma, återfukta och filtrera luften. Detta är viktigt eftersom dina lungor behöver konditionerad luft för att hjälpa dem att fungera effektivt. Din näsa gör mer än att lukta. Den konditionerar luften du andas genom att värma, återfukta och filtrera luften. Detta är viktigt eftersom dina lungor behöver konditionerad luft för att hjälpa dem att fungera effektivt.

Efter din trakeotomi kommer du att andas genom ett trakeostoma på halsen. Detta innebär att luften du andas in kringgår de övre luftvägarna och är därför okonditionerad luft. Som ett resultat är denna okonditionerade luft kall och torr och kan därför påverka dina lungor och luftvägar. Det kan leda till mer och tjockare slem, ökad hosta och en ökad risk för luftvägsinfektioner.

Lyckligtvis har Heat and Moisture Exchangers (HME) designats för att hjälpa dina lungor genom att värma upp och fukta luften du andas in. På så sätt fungerar HME på samma sätt som de övre luftvägarna brukade göra innan operationen.

Ett bättre sätt att andas på

Dela

Spara till mitt innehåll