Freevent XtraCare

Freevent XtraCare ger befuktning och effektiv filtrering

Skyddar mot luftburna partiklar, inklusive virus och bakterier, med en filtreringseffektivitet på över 99%*

En HME (fukt- och värmeväxlare) i kombination med ett elektrostatiskt filter tillhandahåller inte bara befuktning till trakeostomiopererade patienter utan även en mycket effektiv filtrering, för extra skydd.

Ett elektrostatiskt filter kan effektivt reducera inandningen av virus, bakterier och små luftburna partiklar via trakeostomat. Effekten av ett sådant filter erhålls genom positiva och negativa laddningar som drar till sig och fångar in partiklar. Dessutom fångas virus, bakterier och luftburna partiklar upp av fibrerna i filtret. Det är denna dubbla filtreringsmekanism som möjliggör den utmärkta Freevent XtraCare-filtreringen.

-Filtrering av bakterier > 99 %* -Filtrering av virus > 99 %* -Filtrering av små partiklar > 95 %*

Använd Freevent XtraCare på platser med mycket folk – speciellt under influensasäsongen. Den kan också vara hjälpsam vid trädgårdsarbete, särskilt under pollensäsongen.

Observera: Eftersom patogener kan komma in och lämna människokroppen på andra sätt (som mun, näsa och ögon) kan Freevent XtraCare aldrig garantera ett komplett skydd. Läs instruktionerna för vägledning.

Nyckelfunktioner

  • Värmer och befuktar luften du andas in vilket minskar hostande och slemproduktion
  • Skyddar dig mot luftburna partiklar (virus, bakterier, damm och pollen) genom en effektiv filtrering av luften du andas in genom trakeostomat
  • Skyddar din omgivning från luftburna partiklar (virus och bakterier) genom en effektiv filtrering av luften du andas ut genom trakeostomat
Tillbaka till produkter
Specifikationer
Kompletterande material
Se alla våra bruksanvisningar,  gå till IFU-sidan (Instructions For Use)

Vill du veta mer om Freevent XtraCare?

Dela

Spara till mitt innehåll