Att tala

Din röst är en stor del av din identitet – det är hur du uttrycker dina tankar, känslor och idéer. Din röst produceras av stämband som finns i struphuvudet. Under utandningen passerar luften genom stämbanden och producerar ett ljud. Ljudet går sedan till din mun och du rör dina läppar, tänder och tunga för att producera meningsfullt tal. Efter en trakeotomi kommer du att andas genom en trakealkanyl på halsen och antingen kommer ingen eller mindre luft med passera genom näsa och mun. Detta beror på vilken typ av kanyl du har och även orsaken till din trakeostomi. Detta kommer därför att innebära att din talförmåga kommer att påverkas.

Om din kuff är tömd eller om du har en kanyl utan kuff kan det finnas lite luft som passerar runt trakealkanylen och genom dina stämband under utandning, vilket ger en viskande, svag röst. Det finns olika sätt att styra mer luft genom stämbanden under utandning för att få en starkare och bättre röst. Din läkare kan också förse dig med en fenestrerad trakealkanyl som också hjälper till att producera en starkare röst.

Manuell ocklusion

Det finns speciella HME med en topp som du kan trycka på eller täcka med ett finger för att täppa till när du andas ut. Detta leder sedan luften upp genom stämbanden vilket vanligtvis resulterar i en starkare röst.

Talventil

En talventil är en enhet som du bär ovanpå din kanyl som möjliggör handsfree-tal. Talventilen innehåller ett membran som är öppet när du andas in och stängs när du andas ut. Det betyder att du alltid kommer att andas in genom kanylen men ut genom dina övre luftvägar. Du bör aldrig använda en talventil tillsammans med en kanyl med kuff.

Att tala med en trakealkanyl med kuff

För att rikta luften genom stämbanden med ett kuffad kanyl måste du ha kuffen tömd så att luft kan passera förbi. Kontrollera alltid med din läkare för att bedöma om det är säkert och lämpligt att tömma din kuff.

Dela

Spara till mitt innehåll