Ett nytt sätt att andas på

Ett trakealkanyl är nödvändigt för att hålla trakeostomat öppet för att hjälpa dig att andas. Det finns en mängd olika kanyler som varierar i storlek, material, om den har en kuff (ballongliknande funktion) och andra egenskaper. Vissa kanyler kan till och med anpassas efter specifika behov.

Ett medicinskt team kommer att hjälpa till att avgöra vilken typ av trakealkanyl som är bäst för varje patient. De flesta trakealkanyler har två rör, ett rör inuti ett annat rör. De kallas också för kanyler. Den yttre kanylen stannar vanligtvis på plats under en längre tid och den inre kanylen kan tas bort för rengöring.

Trakealkanyler finns i två grundläggande typer: med kuff eller utan kuff.

Trakealkanyl med kuff

Kuffen är som en ballong som tätar mot insidan av din luftstrupe. När kuffen är uppblåst kan den minska risken för att sekret kommer in i den nedre delen av luftvägarna och/eller bildar en tätning om du behöver använda en ventilator. Kuffen blåses vanligtvis upp direkt efter operationen för att förhindra att postoperativt blod och/eller sekret kommer in i lungorna. När läget har stabiliserats kommer det medicinska teamet att avgöra när det är lämpligt att börja tömma kuffen eller eventuellt byta till en trakealkanyl utan kuff om så är indicerat.

Trakealkanyl utan kuff

När du kan andas själv och inte har några problem med att svälja eller hantera ditt sekret, kan du vanligtvis ha en trakealkanyl utan kuff. Om du har en trakealkanyl utan kuff kommer du att andas in och ut ur kanylen. Luft kan också passera runt kanylen, upp till de övre luftvägarna vilket möjliggör förbättrat tal.

Fenestrerade trakealkanyler

En fenestrerad trakealkanyl innebär att det finns öppningar på kanylens böjda del så att luften mer effektivt kan röra sig upp till de övre luftvägarna. Detta kan ge en starkare röst.

Som ett resultat av trakeotomi finns det ett nytt sätt att andas där andning genom mun och näsa antingen minskas eller helt förbigås. Det betyder att inandningsluften du andas kanske inte längre värms upp, återfuktas och/eller filtreras och luktsinnet kan påverkas. Detta kan resultera i mer hosta, slemproduktion och en större risk för infektion. Eftersom mängden utandningsluft som rör sig upp genom dina stämband antingen stoppas eller minskas, påverkas också din röst. Vilken typ av kanyl du har kommer att avgöra hur mycket detta kommer att påverkas.

Dela

Spara till mitt innehåll