Uppförandekoden

Ge Röst åt Våra Värderingar: Gör det Rätta

Vår uppförandekod är den gemensamma baslinjen för oss alla när vi diskuterar följsamhet och etiskt agerande. Det är vår dagliga vägledning och vi förväntar oss att alla våra tjänstemän och anställda samt alla som arbetar för vår räkning följer uppförandekoden samt gällande lagar och regler.

Ladda ner Code of conduct (engelska)

The Users are Always In Focus
Our People First
Respect, Integrity and Transparency
Protecting Assets and Information
Protecting the Environment

Ladda ner fiLen

Dela

Spara till mitt innehåll