Ett bättre sätt att andas på

Image

Inför operationen arbetar de övre luftvägarna hårt för att värma och återfukta luften du andas. Efter en trakeotomi kan en HME hjälpa till att göra detta åt dig. En HME fästs på din trakealkanyl och du andas genom den.

En HME "konditionerar" luften du andas genom att ge värme och fukt till dina lungor. Som ett resultat kompenserar HME för den förlorade funktionen i de övre luftvägarna.

TrachPhone , Freevent XtraCare, Tracoe Humid Assist III och IV är alla HMEer som ger värme och fukt till inandningsluften. 

En trakeostomi kan behövas om någon:

  • Har ett hinder i de övre luftvägarna (näsa, mun eller svalg).
  • Har svårt att svälja.
  • Har svårt att andas på grund av skada, svullnad eller lungtillstånd.
  • Genomgår luftvägsrekonstruktion efter operation i struphuvudet (röstlåda) eller svalget (halsen).
  • Behöver mekanisk ventilation (andningsmaskin).

Till följd av trakeotomin pågår andningen genom trakealkanylen och andningen genom näsan och munnen kommer antingen att minska eller helt förbigås.

Vad är en trakealkenyl?

Dela

Spara till mitt innehåll