Vad är en total laryngektomi?

En total laryngektomi är ett kirurgiskt ingrepp som utförs vid långt gången cancer i eller intill struphuvudet. Ingreppet innebär att hela struphuvudet, som kallas larynx, tas bort. Efter en laryngektomi andas man genom en öppning i halsen i stället för genom näsan och munnen. När du kommer hem från sjukhuset kan det bli en period av anpassning till detta nya sätt att andas, tala och leva.

Det kan vara en omvälvande upplevelse att gå igenom en total laryngektomi, men du är inte ensam. Fler än 100 000 personer över hela världen har genomgått samma operation, och det är fullt möjligt att få ett bra liv igen.

Före total laryngektomi

Före operationen hade du andning genom näsa, mun och hals – eller det som kallas de "övre luftvägarna"

Stämband
Stämbanden är vävnadsveck i halsen som vibrerar i luftströmmen för att producera rösten.

Matstrupe
Matstrupen är röret som tar mat från bakom munnen ner till magen.

Luftstrupe
Luftstrupen är luftpassagen från halsen till lungorna.

Efter total laryngektomi

Efter en laryngektomi sker andningen via en öppning på halsen istället för genom näsa och mun.

Stoma
Stoma är en permanent öppning på halsen som är ansluten till luftstrupen.

Din nya röst

Vi använder rösten för att uttrycka tankar och känslor. Den är faktiskt en stor del av vår identitet. Om den naturliga rösten går förlorad kan det ha en stor inverkan på förmågan att kommunicera. Den goda nyheten är att det finns flera nya sätt att skapa en röst igen. Efter operationen kommer du sannolikt att samarbeta med en logoped för att lära dig tala igen.

Det finns i huvudsak tre talmetoder som man kan lära sig efter en operation: matstrupstal (esofagealt tal), tal via röstgenerator och tal via röstventil (trakeoesofagealt tal).

Näsans funktioner

Näsan är inte bara till för att lukta med – den värmer upp, fuktar och filtrerar luften du andas. Tack vare detta har luften redan fått kroppstemperatur när den kommer ned i lungorna, och den innehåller även rätt mängd fukt för att lungorna ska fungera normalt.

Efter operationen andas du genom stomat på halsen, vilket gör att du går miste om näsans funktioner. När du andas genom ett öppet stoma sjunker temperaturen och fuktigheten i lungorna. Lungorna reagerar genom att producera mer slem. Det leder till att du måste hosta mer (som om du vore förkyld) och luftstrupen kan kännas irriterad.

Fukt- och värmeväxlare

Fukt- och värmeväxlare, även kallad HME, (Heat and Moisture Exchanger) har utvecklats för att hjälpa dina lungor genom att upprätthålla värmen och fuktigheten i inandningsluften och på så sätt efterlikna vad de övre luftvägarna brukade göra innan operationen.

Plåster

Ett plåster är det vanligaste och bekvämaste sättet att fästa HME på ditt stoma. Du fäster bara plåstret på stomat och följer noggrant instruktionerna när du fäster HME på plåstret. Det finns olika typer av plåster beroende på din typ av aktiviteter och hur känslig din hud är.

Precis som med en HME, kommer du att upptäcka att det kan ta lite tid att vänja sig vid plåster, så oroa dig inte om det tar lite längre tid att applicera plåstret när du börjar använda det.

Ibland kan din läkare rekommendera att du ska använda en Provox LaryTube eller LaryButton.

Vårdprodukter

Det är väldigt viktigt att få in goda vanor när det gäller att ta hand om huden runt ditt stoma. Om du gör det kommer du vara mindre benägen att få irriterad eller skadad hud - och plåstret kommer att hålla längre.

  • Provox Cleaning Towels kan användas för att rengöra din hud innan du sätter på ditt plåster.
  • Provox Skin Barrier är en speciell våtservett som lämnar ett skyddande lager på huden. Används efter rengöring av huden och innan plåstret sätts på.
  • Provox Adhesive Remover våtservetter kan hjälpa dig att försiktigt och långsamt ta bort ditt plåster för att se till att huden inte skadas vid borttagning av plåster.

Läs mer

Lär mer om att leva med en laryngektomi
Lär mer om att tala efter en laryngektomi
Lär mer om att andas med en HME

Dela

Spara till mitt innehåll