Att andas efter en laryngektomi

Efter en laryngektomi andas du genom ett stoma i halsen. Det betyder att luften du andas inte kommer att vara rätt konditionerad när den når din luftstrupe och lungorna. Luften kommer att vara för kall och torr för lungorna vilket kan leda till mer slem och hosta samt högre risk för luftvägsinfektioner.

Rehabilitering lungor

Som tur är, har fukt- och värmeväxlare (HME-kassetter) tagits fram för att hjälpa lungorna genom att värma och befukta luften du andas in och på så sätt utföra det arbete som de övre luftvägarna brukade göra.

lÄS MER

Fukt- och värmeväxlare (HME) 

Många kommer fram till att de genom att alltid använda en fukt- och värmeväxlare kan leva ett bättre liv och fortsätta att göra många av de saker som de gjorde innan operationen. Det beror på att fukt- och värmeväxlaren bidrar till att mindre slem produceras, att de hostar mindre, känner mindre irritation i luftstrupen och känner att det blir lättare att andas.

Läs mer

Provox Life HME-kassetter

Vi har designat sex utbytbara fukt- och värmeväxlare (HME:er) som liknar funktionen hos dina övre luftvägar och täcker dina behov för varje tillfälle. Dessa högpresterande HME:er säkerställer rätt balans mellan befuktningsförmåga och andningsmotstånd.

lÄS MER

Dela

Spara till mitt innehåll