Ett annat sätt att prata på

Liknande sjukgymnastikbehandling efter en idrottsrelaterad skada, måste du förstå att din förmåga att tala har förändrats före och efter en laryngektomi. Detta innebär att det kommer att finnas en övergångsperiod innan du är tillbaka till full hälsa och vokala övningar kommer att bidra till ditt återställande.

Vi förlitar oss på våra röster för att uttrycka våra tankar och känslor. En total laryngektomi innebär att ditt struphuvud tas bort – inklusive dina stämband. Direkt efter en laryngektomi är det snabbaste sättet att kommunicera med familj, vänner och vårdpersonal genom skrift och gester. Det kan hjälpa att öva på några enkla gester och sätt att kommunicera tillsammans med vänner och familj innan din operation. Det finns även appar tillgängliga för smartphones som kan hjälpa till att översätta text till tal.

Hur ”rösten” produceras

Före en laryngektomi produceras din röst av stämbanden i struphuvudet. Dessa stämband är källan till en naturlig röst. Under utandning passerar luften stämbanden som producerar ljud genom en rytmisk öppning och stängning.

Din röst är annorlunda efter operationen

En laryngektomi innebär att ditt struphuvudet tas bort – inklusive dina stämband. Men det finns flera sätt att återfå din röst med hjälp av din röst- och talpedagog.

De tre vanligaste talmetoderna som man lär sig efter operationen är: tal med en röstventil (trakeoesofagealt tal), röstgenerator och matstrupstal.

Din röst låter annorlunda än den gjorde innan, eftersom den inte längre kommer från dina stämband. Med matstrupstal och trakeoesofagealt tal, kommer din rösts källa att finnas i matstrupen istället.

Logopeder kan hjälpa dig att övervinna detta genom att fokusera på olika sätt att göra din röst så tydlig och begriplig som möjligt.

Dela

Spara till mitt innehåll