Laryngektomi

Den totala laryngektomi guiden

Vi svarar på dina frågor, erbjuder support från vårt laryngektomi-nätverk och tillhandahåller laryngektomitillbehör för varje situation.

En laryngektomi guide

Grunderna till en början

En total laryngektomi är ett kirurgiskt ingrepp som utförs vid långt gången cancer i eller intill struphuvudet. Ingreppet innebär att hela struphuvudet, som kallas larynx, tas bort. Efter en laryngektomi andas man genom en öppning i halsen i stället för genom näsan och munnen. När du kommer hem från sjukhuset kan det bli en period av anpassning till detta nya sätt att andas, tala och leva.

Det kan vara en omvälvande upplevelse att gå igenom en total laryngektomi, men du är inte ensam. Fler än 100 000 personer över hela världen har genomgått samma operation, och det är fullt möjligt att få ett bra liv igen.

Mer information om laryngektomi

Vad är en total laryngektomi?

En livsförändrande operation

Struphuvudet har flera viktiga uppgifter. Det innefattar stämbanden som framställer rösten. Dessutom hjälper struphuvudet oss att andas och svälja. Därför leder det inte bara till röstförändringar när struphuvudet tas bort, utan även förändringar av hur man andas, sväljer och känner dofter.

Hur man förbereder sig inför en laryngektomi

Livet efter en laryngektomi

Före total laryngektomi

Före operationen hade du andning genom näsa, mun och hals – eller det som kallas de "övre luftvägarna".

Efter total laryngektomi

Efter en laryngektomi sker andningen via en öppning på halsen istället för genom näsa och mun.

Livet efter en laryngektomi

Ett nytt sätt att andas på

Att andas efter laryngektomin

Näsans funktioner

Näsan är inte bara till för att lukta med – den värmer upp, fuktar och filtrerar luften du andas. Tack vare detta har luften redan fått kroppstemperatur när den kommer ned i lungorna, och den innehåller även rätt mängd fukt för att lungorna ska fungera normalt.

Efter operationen andas du genom stomat på halsen, vilket gör att du går miste om näsans funktioner. När du andas genom ett öppet stoma sjunker temperaturen och fuktigheten i lungorna. Lungorna reagerar genom att producera mer slem. Det leder till att du måste hosta mer (som om du vore förkyld) och luftstrupen kan kännas irriterad.

Din nya röst

Att tala efter laryngektomin

Vi använder rösten för att uttrycka tankar och känslor. Den är faktiskt en stor del av vår identitet. Om den naturliga rösten går förlorad kan det ha en stor inverkan på förmågan att kommunicera. Den goda nyheten är att det finns flera nya sätt att skapa en röst igen. Efter operationen kommer du sannolikt att samarbeta med en logoped för att lära dig tala igen.

Det finns i huvudsak tre talmetoder som man kan lära sig efter en operation: matstrupstal (esofagealt tal), tal via röstgenerator och tal via röstventil (trakeoesofagealt tal).

Lukt- och smaksinnet

Att lära sig lukta och smaka igen

Att njuta av smaker är en viktig del av en måltid. Din mat kommer att smaka annorlunda utan luften som passerar genom din näsa med tillsatta dofter. Att smaka på maten och känna andra dofter är något du kan lära på nytt, det är bara en fråga om teknik. I grund och botten är det som att gäspa med stängd mun. Tekniken kallas "artig gäspning" (från engelskan "polite yawn") och om du vill lära dig mer om den är du välkommen att kontakta oss.

Luktsinnet tillbaka - användning av den artiga gäspningstekniken

Möt vårt nätverk

Användare delar sina berättelser om livet med ett halsstoma

Hjälp & tjänster

Vet du inte var du ska börja?

Kontakta os för mer support, information och hjälp.

Dela

Spara till mitt innehåll