Provox Vega insättningssystem

Alla trakeoesofageala fistlar är olika. Dess konfiguration och riktning skiljer sig åt mellan olika patienter på samma sätt som stomats storlek och form är olika. Olika läkare har dessutom olika preferenser när det gäller metoder för insättning av röstventilen.

Allt detta har tagits i beaktande under utvecklingen av systemet för insättning av Provox Vega. Det kan användas på olika sätt för att bemöta skillnader i patienters anatomi och läkares preferenser när det gäller insättningsmetod.

Atos medical vega with new insertion system

Vill du ha en demonstration av Provox Vega insättningssystemet?

Kontakta mig

För mer kontroll och större flexibilitet

Skapa den perfekta vikningen

Vikverktyget är precisions tillverkat frö att åstadkomma en perfekt vikning av röstventilens esofageala fläns, både för Provox Vega och för Provox Vega XtraSeal.

Anpassas till den föredragna insättningsmetoden

Insättningssystemet kan användas på olika sätt beroende på vilken metod som föredras. Det kan användas för systeminsättning, rörinsättning eller kapselinsättning.

Intuitivt och lätt att använda

Från det att förpackningen öppnas tar det inte lång tid för att få grepp om hur insättningssystemet används.

Ett system som anpassas till patientens anatomi och läkarens preferenser

Systeminsättning

För raka, lättåtkomliga fistlar.

 • Bra för raka fistlar som är lätta att komma åt.
 • Smalt vikverktyg som håller sig på plats, vilket gör punkteringen enklare.
 • Snabb process.
 • Kontroll över insättningsstiftet under hela insättningen.
 • Tvåhandsfattning som gör insättningen stabil.
 • Robust anslutning mellan vikverktyget och laddningsröret.
 • Vikverktyget är utformat med ergonomiskt grepp.

Insättning med laddningsrör

För mer svåråtkomliga eller vinklade fistlar.

 • Bra för fistlar som är svårare att komma åt.
 • Bra för fistlar som är vinklade.
 • Smal produkt för bättre åtkomst.
 • Tunt och genomskinligt laddningsrör ger god synlighet.
 • Kontrol över insättningsstiftet under hela insättningen.
 • Lätt att överskjuta vid behov.
 • Perfekt för Provox Vega XtraSeal, som måste överskjutas.

Kapselinsättning

För smala stoman eller esofagus och svåråtkomliga fistlar.

 • Bra för smala stoman.
 • Bra för smala esofagus.
 • Tillräcklig flexibilitet för att kunna komma åt svåråtkomliga TE-fistlar.
 • Snabb kapselladdning utan manuell virkning.
 • Mycket smal produkt med god synlighet (endast insättningsstiftet).
 • Flexibelt insättningsstift.
 • Hygienisk vikning av den esofageala flänsen.

Dela

Spara till mitt innehåll

Lås upp spärrat innehåll