TheraBite® Jaw Motion Rehabilitation System™

För att återställa käkens rörlighet efter trismus och mandibular hypomobility

Therabite är ett behandling/rehabliliterings hjälpmedel för att förbättra käkens rörlighet hos personer som har svårt att öppna käkarna. TheraBite är idag det enda passiva träningsredskap som ger en anatomisk korrekt rörelse av käken.

TheraBite-systemet fungerar även vid sjukgymnastik efter operation och vid behandling av muskel- och ledsmärta.

Trismus är ett mycket smärtsamt tillstånd som ger stora svårigheter med att äta, tala och att upprätthålla en god tand- och munhygien. Patienterna har ofta kronisk smärta med depressiva inslag som signifikant påverkar deras livskvalitet.

Trismus kan uppstå bl. a efter strålbehandling i munhåla, svalg eller struphuvud, kirurgiska ingrepp i den temporomandibulära muskulaturen och/eller leden, brännskador och stroke.

Specifikationer
Kompletterande material
Se alla våra bruksanvisningar,  gå till IFU-sidan (Instructions For Use)

Vill du veta mer om TheraBite® Jaw Motion Rehabilitation System™?

Dela

Spara till mitt innehåll