Provox® Vega™ XtraSeal™

Provox Vega XtraSeal med en lösning för att hantera läckage runt ventilen

Provox Vega XtraSeal är utformad för användare som får läckage runt röstventilen på grund av en förstorad TE-fistel. Det är en Provox Vega med en extra, förstorad esofageal fläns.

Nyckelfunktioner
  • En röstventil med en lösning för att hantera läckage runt ventilen
  • Den förstorade esofageala flänsen är tunn och böjlig så att den kan anpassas efter vävnaden runt TE-fisteln
  • Användaren kan fortsätta tala, äta och dricka medan läckaget runt ventilen hanteras
  • Ventilfästet är röntgentätt, vilket gör att röstventilen syns på röntgen
Specifikationer
Hjälpmedel
Se alla våra bruksanvisningar,  gå till IFU - Bruksanvisning

Vill du veta mer om Provox® Vega™ XtraSeal™

DelaSave