Provox® Plug

Ett förstahjälpenverktyg som tillfälligt stoppar läckage genom röstventilen

Provox Plug sätts in i öppningen på Provoxröstventilen med hjälp av den icke-borstförsedda änden på en Provox Brush. Medaljongänden kan tejpas på huden. Det går inte att tala när Provox Vega Plug sitter på plats. Pluggen kan avlägsnas genom att man drar i säkerhetssträngen. Observera! Provox Vega Plug passar i Provox Vegaröstventiler och Provox Plug är avsedd för Provox2, Provox (1)och Provox ActiValve.

Specifikationer
Hjälpmedel
Se alla våra bruksanvisningar,  gå till IFU - Bruksanvisning

Vill du veta mer om Provox® Plug

DelaSave