Provox® Capsule

För ett smalt stoma eller matstrupe - och svåråtkomliga punkteringar

För insättning av Provox Vega

Provox® Capsule gör det möjligt för läkare att kombinera fördelarna hos Provox Vega med flexibiliteten att välja insättningsmetod.

Kapseln finns i storlekarna 17, 20 och 22,5 Fr för insättning av en standardröstprotes av motsvarande storlekar.

Nyckelfunktioner
  • Bra för smala stoman
  • Bra för trång esofagus
  • Tillräcklig flexibilitet för att kunna komma åt svåråtkomliga TE-fistlar
  • Snabb kapselladdning utan manuell vikning
  • Mycket smal produkt med god synlighet (endast insättningsstiftet)
  • Flexibelt insättningsstift
  • Hygienisk vikning av den esofageala flänsen
Instruktionsvideo på kapselinsättning

Insättning med kapsel. Tekniken kan endast användas med Provox Vega.

Specifikationer
Kompletterande material
Se alla våra bruksanvisningar,  gå till IFU-sidan (Instructions For Use)

Vill du veta mer om Provox® Capsule?

Dela

Spara till mitt innehåll