Vårt syfte

Vår passion är att underlätta tillvaron för människor som lever med halsstoma, genom att tillhandahålla anpassad vård och innovativa lösningar.

Image

Vår vision

Sätta den globala standarden när det gäller att lyssna och svara

En unik passion för att lyssna på kunder är det som skiljer Coloplast från mängden. Endast genom att lyssna kan vi förstå våra kunders värld och svara med rätt produkter och tjänster.

Våra värderingar

Vi upprätthåller och lever alltid enligt våra värderingar för att serva våra kunder bättre. De sätter standarden för hur vi agerar och är essensen i vår kultur.

Närhet - för att förstå bättre

Närhet till alla kunder, slutanvändare såväl som vårdpersonal, och förståelse av deras behov är vårt mål

Närhet kräver en vilja att lyssna, en förmåga att känna empati och ett åtagande att agera utifrån det vi lär oss. Närhet gäller också våra relationer med varandra. Vi värdesätter en öppen och ärlig dialog för att förstå vad som motiverar och driver oss, både individuellt och som företag.

Passion - för att göra skillnad

Den bästa belöning vi kan få är att göra verklig skillnad för människor som använder våra produkter och tjänster.

Passion är vår drivkraft för att hitta nya sätt att förbättras och ger inspiration att snabbt föra ut de bästa idéerna på marknaden. Vi behöver passion för att skapa en spännande, inspirerande och trevlig arbetsplats.

Respekt och ansvarstagande - som vägleder

Respekt och ansvarstagande är hörnstenarna i nära kundrelationer.

Respekt för varandra och världen omkring oss kommer alltid att vara central i vår kultur. Som marknadsledare tar vi vårt ansvar på allvar, visar respekt för miljön, samhället och etiska frågor i allt vi gör.

Dela

Spara till mitt innehåll