Sök
Följsamhet

På Atos Medical tar vi allvarligt på våra skyldigheter att agera etiskt och i enlighet med lagar och regler i länderna där vi är verksamma. Vi anser att följsamhet med lagar och regler gör oss till ett bättre företag när det gäller att tillhandahålla produkter och tjänster för patienter och sjukvårdspersonal.

På Atos Medical tar vi allvarligt på våra skyldigheter att agera etiskt och i enlighet med lagar och regler i länderna där vi är verksamma. Vi anser att följsamhet med lagar och regler gör oss till ett bättre företag när det gäller att tillhandahålla produkter och tjänster för patienter och sjukvårdspersonal.
Atos Medical är certifierat enligt
Medicintekniska direktivet MDD 93/42/EEG
SS-EN ISO 13485:2012 Medicintekniska produkter – Ledningssystem för kvalitet – Krav för regulatoriska ändamål
Kanadensiskt system för bedömning av medicintekniska produkters konformitet (Canadian Medical Devices Conformity Assessment System (CMDCAS))
Atos Medical har ett certifierat kvalitetssystem och våra förfaranden följer alla relevanta lagar, regler och tillämpliga riktlinjer i USA, Kanada och Asien-Stillahavsområdet liksom i Europa och alla andra marknader där vi är representerade.

Endast för dotterbolag och distributörer: Kopior av våra certifikat kan hämtas via vårt extranät. Klicka på ”ExtraNet” i övre vänstra hörnet för att få tillgång till vårt extranät.

Contact Compliance:
Email: compliance@atosmedical.com
Tel.: +46 415 169 72

Compliance reporting