Tracoe Vario / Vario XL

Enkellumen, mjuka och flexibla trakealkanyler med variabelt justerbar halsfläns.

Trakealkanylens egenskaper

Tracoe Vario och Vario XL finns tillgängliga med och utan spiral-förstärkning, samt med och utan lågtryckskuff. Sortimentet innehåller både standard- och extra långa versioner. Dessutom, finns det 2 trakealkanyler med subglottisk sugslang - Tracoe Vario Extract och Vario XL Extract. De är även godkända för ACV-använding (Above Cuff Vocalization eller “vokalisering ovanför kuffen”).

Åtskilliga justeringsmöjligheter

Vario och Vario XL trakealkanyler har en fläns med variabel justering. Med hjälp av en praktisk tryckknappsmekanism kan flänsen flyttas på kanylen och positioneras individuellt för varje patient. På så sätt kan man uppnå rätt längd. Flänsen låses sedan på plats genom att flytta den orange spaken uppåt. Därför är det inte längre nödvändigt att vrida för att säkerställa adekvat läge. En skala hjälper till med att positionera den justerbara flänsen, t.ex inför kanylbyte. Tracoe Vario-kanylernas flexibla vingar på flänsen kan justeras oberoende av varandra, vilket ger ytterligare möjligheter att anpassa den till den enskilda patientens anatomi.

Subglottisk sugslang

Alla trakealkanyler med subglottisk sugslang har öppningen till sugslangen vid den lägsta möjliga punkten ovanför lågtryckskuffen. Ackumulerat sekret i det subglottiska utrymmet kan därför sugas bort där. Detta minskar risken för att bakteriellt kontaminerat sekret ska hamna i de nedre luftvägarna. Sugslangen för Vario Extract / Vario XL Extract är inbyggd i kanylväggen.

Specifikationer
Kompletterande material
Se alla våra bruksanvisningar,  gå till IFU-sidan (Instructions For Use)

Vill du veta mer om Tracoe Vario / Vario XL?

Dela

Spara till mitt innehåll