Tracoe Twist / Twist Plus

Trakealkanyler med innerkanyl och rörlig halsfläns.

Trakealkanylens egenskaper

Tracoe Twist och Twist Plus trakeostomikanyler används som ventilations- och behandlingskanyler med inre kanyler på sjukhus, vid rehabilitering och ute i samhället. Den rörliga halsflänsen med böjd flänsform har en kardansk upphängning och följer därmed patientens huvudrörelser.

De finns tillgängliga med och utan lågtryckskuff, med och utan fenestrering eller dubbelfenestrering, samt med sugslang (Twist Extract and Twist Plus Extract).

Inre värdet

Tracoe Twist och Twist Plus kännetecknas av sin tunna väggtjocklek och en god passform av den inre kanylen i den yttre kanylen. Detta möjliggör ett optimalt förhållande mellan inner- och ytterdiametern. Produktlinjens storlek motsvarar alltid innerdiametern på innerkanylen. Största möjliga lumen bör finnas för andning och ventilation – därför är den inre diameter av största värde. För patienten räknas varje millimeter.

Fenestrering

Fenestrerade Twist och Twist Plus trakealkanyler har flera fenestreringar på böjens utsida. Tracoe Twist Plus-kanylerna kännetecknas av dubbel fenestrering; förutom fenestrering vid ytterböjen har den två öppningar vid innerböjen. Dessa ger extra utrymme för utandningsluft att nå de övre luftvägarna.

Subglottisk sugslang

Twist Extract trakealkanyler har en sugslang kopplad till ytterkanylen med sugslangens öppning vid den lägsta möjliga punkten, ovanför lågtryckskuffen. Tracoe Twist Plus Extract-kanylerna har en ny, platt och stabil sugslang som ger avsevärt förbättrad sugprestanda.

Tillbaka till produkter

TRACOE Product Video - The TRACOE twist plus tracheostomy tubes

TRACOE Workshop - It´s the inner values that count! (A look through the tube)

Specifikationer
Kompletterande material
Se alla våra bruksanvisningar,  gå till IFU-sidan (Instructions For Use)

Vill du veta mer om Tracoe Twist / Twist Plus?

Dela

Spara till mitt innehåll