Sök
close

Välkommen till Atos Medical

Börja med att välja ditt land.

Sverige
Europe
Belgique (Français)
België (Nederlands)
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Norge
Polska
Portugal
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi
Sverige
UK (English)
Asia
中文(大中華)
日本語 (Japan)
Americas
Brazil
Canada (English)
Canada (French)
USA (English)
Oceania
Australia (English)
New Zealand (English)
Other
International
Bekräfta ditt val
  • Ditt land:Sverige

Skyddad: Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet

På Atos Medical strävar vi efter hållbara och etiska affärsmetoder. Vi har integrerat våra hållbarhetsambitioner som en av fyra prioriteringar i våra värdeskapande aktiviteter i vår 2025- strategi ’Living Well’: göra skillnad i människors liv, upprätthålla en engagerande och inkluderande arbetsplats, forma en ljusare framtid för vår planet och skapa en hållbar framtid för Atos Medical.

Vår ambition är att ständigt skapa mervärde för våra kunder och att ha dubblerat antalet användare år 2025, vilket innebär att vi som tillverkare av medicintekniska engångsprodukter står inför en utmaning: Att hjälpa fler användare samtidigt som vi vill minimera inverkan på klimatet och på vår planet.

2020 blev en viktig milstolpe i vårt strategiska arbete för att minimera verksamhetens inverkan på planeten genom att säkra 100 % förnybar energi i vår produktion genom hållbar energiförsörjning och geotermisk energi för uppvärmning och kylning. Genom denna satsning uppnår vi en koldioxidneutral produktion och skapar en bra grund mot de tydligt definierade nyckeltalen för de fyra strategiska ambitionerna som är en utgångspunkt för vår hållbarhetsredovisning.

En omfattande hållbarhetsstrategi som bygger på FN:s globala mål (UN SDGs)

Vi har höjt ambitionsnivån och arbetar systematiskt för att minimera verksamhetens inverkan på planeten som är en av hörnstenarna i vårt hållbarhetsprogram. Vi kommer också att bibehålla en hög ambitionsnivå i de två andra hörnstenarna: ’Människor’(våra kunder och våra anställda) och ’Affärsmoral’.