Sök
Att tala med en röstgenerator

En röstgeneratorapparat är en av de tre olika metoderna för röstrehabilitering efter laryngektomi. Vissa använder det som det enda sättet att tala, medan andra har en röstgenerator som backup för de tillfällen då det inte är möjligt att tala med en röstventil.

Denna metod innefattar en handhållen extern apparat som genererar vibrationer när den placeras på huden på halsen eller ansiktet. Det vibrerande ljudet som skapas av röstgeneratorn formas sedan av tungan och läpparna och omvandlas till begriplig tal.

Det bör noteras att rösten som produceras med röstgenerator har ett tunt, något ”robotliknande” ljud som kan moduleras i viss utsträckning.

Vill veta mer om röstgeneratorer?
Kontakta mig