Sök
Käkrörlighet

Om du har problem i vardagen därför att du inte kan öppna munnen tillräckligt mycket, eller om det gör ont i käken, kan det bero på att du har gapsvårigheter (trismus). Detta kan börja vid vilken ålder som helst och kan förvärras långsamt.

Flera olika tillstånd kan orsaka gapsvårigheter. Man ser det ofta efter behandling för cancer i huvud och hals, ett trauma, tandbehandling eller en infektion. Gapsvårigheter kan göra det svårt för dig att äta, prata, gäspa, skratta eller borsta tänderna.

När det inte sker någon rörelse i käkleden kan det uppstå inflammation, vilket gör att leden stelnar till och gradvis förlorar sin funktion. Tidig upptäckt och rehabilitering kan hjälpa till att motverka detta tillstånd.

Tänjningsövningar kombinerat med passiva rörelser är ett effektivt sätt att förbättra käkrörlighet. Passiva rörelser ”smörjer” leden utan att aktivera smärtande muskler. Leden kan dessutom vara helt avslappnad medan en yttre kraft förflyttar leden genom dess naturliga rörelseomfång. Övning med TheraBite® Jaw Motion Rehabilitation System™ tillhandahåller både tänjningsövningar och passiv rörlighet. Förväntat rehabiliteringsresultat är en ökad käköppning på 1–1,5 mm per vecka.

Vill du lära dig mer om TheraBite?