Sök
Esofagus-tal

Denna teknik använder kroppens naturliga vävnader som den nya röstkällan och kräver att du sväljer små mängder luft i matstrupen innan du ”rapar” upp dem tillbaka. Kolonnen med svald luft får matstrupen att vibrera och genererar ljudet som sedan modifieras med tungan och läpparna för att skapa ord.

Bland de tre olika alternativen för röståterställning, är matstrupstal den äldsta metoden och även den svåraste att lära sig.

Fördelarna med matstrupstal är att det är en handsfreemetod som inte kräver något kirurgiskt ingrepp. Men färre än 1 av 5 som försöker lära sig tekniken kommer att lyckas att kommunicera effektivt – esofagustalare pratar vanligtvis med korta meningar som kan vara svåra att förstå.

 

Fördelar:
• Kräver inte kirurgiskt ingrepp.

  • Handsfree-tal.

 

Nackdelar:

  • Tar förhållandevis lång tid att lära sig och det krävs intensiv terapi.
  • Få som lyckas att lära sig att kommunicera väl.
  • Korta meningar med varierande röstkvalitet som kan vara svåra att förstå.

 

En alternativ metod till matstrupstal är en röstventil. Denna metod är lättare att lära sig och skapar den mest naturliga klingande, flytande och begripliga rösten. (samma här som för röstgenerator – skriv en kort uppmaning till åtgärd som tar användare till att tala med en röstventil)