Sök
Clinical Product Eduction
Klinisk erfarenhet

Atos Medical har en lång tradition av klinisk erfarenhet som visar att våra produkter fungerar bra och är säkra att använda. Under årens lopp har många studier utförts med våra produkter och vi är stolta över att kunna säga att vi har fler och starkare evidens för våra produkter än någon av våra konkurrenter.

Vi tar kontinuerligt initiativ till eller deltar i kliniska studier i hela världen. Detta möjliggörs genom vårt nära samarbete med specialister inom ÖNH (öron-näsa-hals) och patienter. Ta till exempel våra Provox-röstventiler för laryngektomerade. Provox-systemet har varit en framgång sedan starten och denna framgång underbyggs av en lång lista av sakkunniggranskad klinisk dokumentation.

Få nyheter om laryngektomi direkt i din e-postbrevlåda
Registrera dig
LitReviews

Om du vill ha en mer utförlig översikt över alla relevanta publikationer om HME-kassetter, röstventiler och TheraBite, kan du använda våra Literature Reviews. Dessa uppdateras varje år. Nedan finns en av våra LitReviews som du kan hämta gratis.

Lungrehabilitering
  • Lungfunktion med ett trakeostoma
  • Fördelar med HME-kassettanvändning
  • Kliniska effekter
  • Filtrering
  • Fastsättningsmetoder
Ladda ner
Clinical Evidence Series

Clinical Evidence Series är dokument om ett specifikt ämne, med beskrivning och sammanfattning av den mest relevanta litteraturen. Hämta ett av våra dokument från vår Clinical Evidence Series nedan. Det är gratis!

Reflux
  • Förekomst av reflux hos laryngektomerade personer
  • Konsekvenser och behandling av reflux hos laryngektomerade personer
Ladda ner