Sök

Voice Prostheses

Användning:
bool(false)

En röstventil utformad för god röstkvalitet och låg ansträngning vid tal.

bool(false)

Röstventilen med förlängd hållbarhetslängd vid läckage igenom

bool(false)

Provox Vega XtraSeal med en lösning för att hantera läckage runt ventilen

bool(false)

Ett kirurgiskt engångsset för insättning av Provox Vega röstventil.