Sök

Trakeostomi

bool(false)

En HME med inbyggd talventil, med möjlighet att ansluta syrgas.

bool(false)

Kombinerar en talventil med funktionerna hos en HME – med en enkel vridning

bool(false)

ProTrach XtraCare ger befuktning och effektiv filtrering.