Sök

Käkrörlighet

bool(false)

För att återställa käkens rörlighet efter trismus och mandibular hypomobility

bool(false)

Designad för att öka muskelstyrka och uthållighet i musklerna