Sök

Fördelar

• Talventil
• Integrerad syrgasnippel
• Låg vikt, endast 2,9 g, minimal tyngd på tracheal- eller endotrachealtuben
• Diskret design för optimal komfort
• Integrerad sugport och hostventil
• Standard 15 mm koppling enligt EN 1281-1
• Enkel att byta.

 

Om syrgastillförsel önskas, anslut en syrgasslang till syrgasnippeln. Normal befuktning uppnås efter några andetag.
Byts var 24:e timme eller vid behov för att undvika förhöjt andningsmotstånd orsakat av kraftig slemproduktion.

Anslutningar:
15 mm honkoppling för trachealkanyl och endotrachealtub.
4 mm anslutning för extra syrgastillförsel, använd lämplig dimension på syrgasslang.

TrachPhone har en inbyggd sugport för enkel rensugning av kanyl och den fungerar även som hostventil.

Användning:
Intresserad av produkterna?
Kontakta oss
Namn
Referensnummer
Antal