Sök

Provox® Vega™

Stabilitet, hållbarhetslängd, röstkvalitet och underlättande av tal är viktiga faktorer vid valet av rätt röstventil. Kliniska studier har visat att Provox Vega röstventil har en god hållbarhetslängd. Majoriteten av användarna menar också att Provox Vega ger den bästa röstkvaliteten, kräver minst ansträngning vid tal och är enklast och mest effektiv att rengöra.
De flesta användare föredrar Provox Vegaröstventil i jämförelse med andra röstventiler:

Talet med Provox Vega uppfattas
i blindad utvärdering av läkare:

  • Mindre ansträngt
  • Lättare att förstå
  • Producerat med mindre ansträngning
  • Ger en bättre röstkvalitet

 

Användning:
Intresserad av produkterna?
Kontakta oss
Namn
Referensnummer
Antal