Sök

Provox® Vega™ XtraSeal™

Provox Vega XtraSeal är utformad för användare som får läckage runt röstventilen på grund av en förstorad TE-fistel. Det är en Provox Vega med en extra, förstorad esofageal fläns.

Funktioner och fördelar

  • En röstventil med en lösning för att hantera läckage runt ventilen
  • Den förstorade esofageala flänsen är tunn och böjlig så att den kan anpassas efter vävnaden runt TE-fisteln
  • Användaren kan fortsätta tala, äta och dricka medan läckaget runt ventilen hanteras
  • Ventilfästet är röntgentätt, vilket gör att röstventilen syns på röntgen

 

Användning:
Intresserad av produkterna?
Kontakta oss
Namn
Referensnummer
Antal