Sök

Provox® Vega™ Puncture Set

Provox Vega Puncture Set (punktionsset) gör det möjligt att föra in röstventilen direkt när den trakeoesofageala (TE)-fisteln skapats. Införandet sker i tre steg – skydda, punktera och placera.
Skydda – Ett genomskinligt farynxskydd (endast avsett för primär fistel) skyddar farynxväggarna.
Punktion – Fisteln skapas med punktionsnålen varefter nålen används för att föra in ledaren genom fisteln.
Placera – TE-fisteln utvidgas gradvis när dilatorn (ansluten till ledaren) dras genom den. Därefter glider röstventilen försiktigt in i rätt position.
I en klinisk multicenterstudie kunde 100 % av röstventilerna placeras med hjälp av Provox Vega Puncture Set (punktionsset). Vid 89 % av procedurerna behövdes inga extra instrument.
Kirurgiskt allt-i-ett-set

Skapar en rund fistel och lämnar den omgivande vävnaden intakt

Levereras med en förladdad Provox Vega röstventil

Möjliggör ett snabbt ingrepp med minimalt behov av förberedelse och montering

 

Användning:
Intresserad av produkterna?
Kontakta oss
Namn
Referensnummer
Antal