Sök

Ett förstahjälpenverktyg som tillfälligt stoppar läckage genom röstventilen
Provox Plug sätts in i öppningen på Provoxröstventilen med hjälp av den icke-borstförsedda änden på en Provox Brush. Medaljongänden kan tejpas på huden. Det går inte att tala när Provox Vega Plug sitter på plats. Pluggen kan avlägsnas genom att man drar i säkerhetssträngen.
Observera! Provox Vega Plug passar i Provox Vegaröstventiler och Provox Plug är avsedd för Provox2, Provox (1)och Provox ActiValve.

Användning:
Intresserad av produkterna?
Kontakta oss
Namn
Referensnummer
Antal