Sök

ProTrach® XtraCare™

En trakeostomi innebär att de naturliga befuktnings- och filtreringsfunktionerna förloras. En HME
(fukt- och värmeväxlare) i kombination med ett elektrostatiskt filter tillhandahåller inte bara befuktning till trakeostomiopererade patienter utan även en mycket effektiv filtrering, för extra skydd.
ProTrach XtraCare tillhandahåller befuktning och förbättrar luftvägshälsan.

ProTrach XtraCare tillhandahåller bättre luftvägshälsa genom att värma och befukta inandningsluften. Värme och fukt förbättrar klimatet i luftvägarna,vilket har en positiv effekt på den mukociliära aktiviteten. Det är känt att regelbunden användning av en fukt- och värmeväxlare (HME) reducerar slemproduktion och hosta hos de flesta som andas genom halsen och förbättrar luftvägshälsan.
En traditionell HME befuktar inandningsluften, men förhindrar inte på ett effektivt sätt att virus, bakterier och andra luftburna partiklar kommer in iluftvägarna genom trakeostomat.

ProTrach XtraCare erbjuder en utmärkt filtrering av virus, bakterier och luftburna partiklar.

Ett elektrostatiskt filter kan effektivt reducera inandningen av virus, bakterier och små luftburna partiklar via trakeostomat. Effekten av ett sådant filter erhålls genom positiva och negativa laddningar som drar till sig och fångar in partiklar. Dessutom fångas virus, bakterier och luftburna partiklar upp av fibrerna i filtret.
Det är denna dubbla filtreringsmekanism som möjliggör den
utmärkta ProTrach XtraCare-filtreringen.

 

Användning:
Intresserad av produkterna?
Kontakta oss
Namn
Referensnummer
Antal