Sök

ProTrach® DualCare™

ProTrach DualCare kombinerar en talventil med en HME och möjliggör på så sätt tal samtidigt som den hjälper dina lungor med viktig uppvärmning och befuktning. Växlingen mellan talläge och HME-läge går extremt snabbt och enkelt.
Bara en enkel vridning av locket på talventilen!
Talläge ProTrach DualCare försätts i talläge genom en vridning av talventilens lock tills det klickar på plats i talläget och detböjliga membranet täcker öppningarna på talventilen. När du andas ut leds luftengenom dina stämband och ut genom munnen. På så sätt gör talventilen det möjligt för dig att tala. När ProTrach DualCare är i talläge har HME ingen effekt.
HME-läge ProTrach DualCare försätts i HME-läge genom en vridning av talventilens lock tills det klickar på plats. I HME-läge andas du både in och ut genom HME som sparar värmen och fukten när du andas ut för att sedan ge tillbaka dem när du andas in igen. När ProTrach DualCare är i HME-läge går det inte att prata. I HME läget är andningsmotståndet lägre än i talläget.

Användning:
Intresserad av produkterna?
Kontakta oss
Namn
Referensnummer
Antal