Sök
Tympanostomi

Öroninfektioner är mycket vanliga, särskilt hos barn. De flesta öroninfektioner läks antingen ut av sig själva eller behandlas effektivt med antibiotika. I vissa fall kan emellertid öroninfektioner och/eller vätska i mellanörat bli en kronisk åkomma.

När en infektion och/eller vätska i mellanörat blir kronisk kan det leda till hörselnedsättning, beteendeproblem eller försenad tal- och språkutveckling. I dessa fall kanske audionomen rekommenderar insättning av ett ventilationsrör.

Ventilationsrör, eller tympanostomirör, är mycket små rör som placeras i trumhinnan för att skapa en förbindelse mellan håligheten i mellanörat och den yttre hörselgången. Röret gör att luft kan komma in i mellanörat för att ventilera och/eller tömma vätska från mellanörat i den yttre hörselgången.

De vanligaste indikationerna för insättning av ett ventilationsrör är upprepade infektioner i mellanörat (akut otitis media), eller vätska i mellanörat (SOM – sekretorisk otitis media). Andra mindre vanliga indikationer är en icke-fungerande örontrumpet, en missbildad trumhinna, eller komplikationer efter en infektion i mellanörat som mastoidit (infektion i skallbenet bakom örat).

Vill du lära dig mer om TympoVent?