Sök
Vår närvaro

Vi har över 30 års erfarenhet av laryngektomivård, 20 kontor och närmar 700 anställda över hela världen.

Fokus på att hjälpa människor i laryngektomiområdet

Vi är klart världsledande inom laryngektomi-området. Provox-produkterna gör det möjligt för att tala efter en total laryngektomi trots att man saknar struphuvud. Produkterna hjälper också att man kan andas genom sin trakeostomi dag och natt medan lunghälsan återställs.

Global räckvidd med direkt närvaro i 20 länder

Vi har direkt närvaro genom dotterbolag i 20 länder samt distributörer med ensamrätt som täcker mer än 60 länder. Vi har ett av de största försäljningsnätverken inom öron-näsa-hals med cirka 175 fältrepresentanter och en fullskalig Direct to Consumer-verksamhet med cirka 175 heltidsanställda.

Ett åtagande att nå alla slutanvändare direkt

Vi vill hjälpa alla slutanvändare direkt och har kapacitet att göra det på mer än 20 marknader. Vi har aktiviteter såsom evenemang för slutanvändare, hembesök och leveranstjänster. Under de senast åren har vi kraftigt ökat Direct to Consumerverksamheten både organiskt och genom förvärv av lokala distributörer.