Sök
Vår historia

Ända sedan Atos Medical AB grundades år 1986, har tillväxt och innovation varit fokus för oss. I nära samarbete med sjukvårdspersonal, ledande institutioner och våra slutanvändare, har Atos utvecklat området för laryngektomi och den standardvård vi har idag. Genom våra designlösningar och tekniker ser vi det som vår uppgift att ge en röst åt människor som andas genom ett stoma.

Idag Vi har fler än 25 års erfarenhet inom laryngektomivård, dotterbolag i 19 länder, och fler än 750 Atos-anställda i hela världen. Atos Medical ägs av PAI Partners, ett av Europas ledande investmentbolag, tillsammans med Atos styrelse och ledningsgrupp.  

2015 Vi vill komma närmare våra kunder och marknader, och Atos öppnar därför ett nytt huvudkontor i Malmö. Vårt FoU-center och vår tillverkningsanläggning är kvar i Hörby.  

 

2014 Som ett led i vårt mål att ge fler människor friheten att tala handsfree, lanserar vi Provox FreeHands FlexiVoice, vilken kan användas tillsammans med vår mest avancerade självhäftande Provox StabiliBase.  

 

2013 Ytterligare internationell expansion äger rum utanför Europa när vi etablerar dotterbolag i Japan och Brasilien 2013, i Sydeuropa i form av ett dotterbolag i Italien, och expanderar till flera länder i Norden.  

 

2012 För att motsvara den ökade efterfrågan utvidgar vi vår anläggning för FoU, utveckling och tillverkning i Hörby, som nu inrymmer formsprutning, montering, en verktygsverkstad, kvalitetskontroll, förpackning, lager och fler än 150 anställda.  

 

2011 I syfte att stödja och påskynda Atos tillväxtinriktade strategi, förvärvar EQT Atos Medical från Nordic Capital.  

 

2010 Vi introducerar vår andra generation av Provox HME-kassetter: Provox XtraFlow och Provox XtraMoist HME-kassetter.  Dessa HME-kassetter har utmärkta prestandaegenskaper när det gäller befuktning och luftflöde och utgör standarden inom branschen.  

 

2004 Under 2004 och 2005 sker en snabb internationell expansion genom att vi etablerar dotterbolag i Nederländerna, Spanien, Schweiz och Belgien. Därefter kommer Portugal 2008 och Frankrike 2010.  

 

2003 Vi introducerar Provox ActiValve, vår mest avancerade röstventil som är utformad för patienter med tidigt läckage. Den innehåller magneter som förhindrar att den öppnas oavsiktligt.  

 

2000 Vi fortsätter vår internationella expansion genom att etablera ett dotterbolag i USA, följt av Tyskland 2002.  

 

1997 Andra generationens Provox-röstventil, Provox®2, lanseras. Under de kommande åren skulle även en tredje generation se dagens ljus, liksom flera specialanpassade Provox-röstventiler.  

 

1996 År 1996 inleder vi vår internationella expansion genom att etablera vårt första dotterbolag i Storbritannien.  

 

1995 Den första Provox HME lanseras, tillsammans med ett urval av Provox-stomaplåster.  

 

1990 Den första Provox®-röstventilen lanseras och visar sig vara en omedelbar framgång. Redan under det första året spreds användningen över hela Europa.  

 

1987 År 1987 inleder Atos Medical ett samarbete med professor Frans Hilgers och hans kollegor vid Netherlands Cancer Institute. Med hjälp av den medicinska sakkunskapen vid Netherlands Cancer Institute, och Atos Medicals kapacitet inom silikonformsprutning inom medicinteknikbranschen, kunde man påbörja utvecklingen av en kvarliggande röstventil med lågt luftflödesmotstånd för underlättande av tal.  

 

1986 Atos Medical grundas i södra Sverige av bröderna Gert och Jan-Ove Persson. Idag har vi fortfarande kvar vårt forsknings- och utvecklingscenter i världsklass, vårt högteknologiska renrum och vår tillverkningsanläggning i Hörby.