Sök
Nya ägare

Det är med stor glädje jag kan meddela att EQT har kommit överens om att sälja Atos Medical till PAI Partners.
PAI Partners är baserade i Paris, Frankrike och är en av Europas ledande equity/investmentbolag med stor framgång och erfarenhet inom vårdsektorn.

Tack, EQT!
Sedan förvärvet av Atos 2011 har EQT stöttat oss för att kunna genomföra vår strategi och bygga en solid grund för Atos fortsatta tillväxt.
Jag skulle vilja tacka EQT, som leds av Åsa Riisberg, Mads Ditlevsen och Christian Shin Hoegh Andersen, för deras förtroende och stöd under hela denna period.

“Capturing our Core” fortsätter!

På Atos har vi framgångsrikt genomfört vår ”Capturing our Core” strategi sedan lanseringen under sommaren 2014.
Under denna period har vi investerat i resurser och innovation för att öka vår försäljning på våra viktigaste marknader. Vi har lärt oss av våra slutanvändare för att
bättre förstå deras behov i samband med nya produkt lanseringar, och närmat oss våra marknader genom vårt nya direkt-till-konsument initiativ (DTC).
Resultaten av våra ansträngningar är mycket bra, och det skulle aldrig ha varit möjligt utan inspiration och engagemang från er alla på Atos.
För detta vill jag uppriktigt tacka var och en av er.

Precis som vi, tror PAI Partners på vår “Capturing our Core” strategi. Därför kommer denna ägarförändring inte att ändra vår inriktning, prioriteringar eller ambitioner.

Välkommen PAI Partners!
Vi är mycket glada över vårtnya samarbete med PAI Partners och kommer här igenom att fortsätta växa som företag.
PAI Partners delar Atos ambition att snabbt expandera vår verksamhet inom våra fokus marknader, och kommer att investera i vårt företag så att vi kan växa

snabbare som organisation. Vi tror att PAI Partners, med dess strategi och kapacitet inom sjukvården samt sitt globala nätverk, är en idealisk partner för att Atos till fullo

skall kunna förverkliga sin strategi och tillväxtambition.

PAI Partners team, leds av Ragnar Hellenius, Partner och chef för PAI Nordic, kommer att besöka oss i Hörby inom en snar framtid för att introducera PAI Partners till er alla.

Låt oss alla tacka EQT och samtidigt välkomna PAI Partners till Atos!

 

 

Vänliga Hälsningar,

Claus Bjerre CEO