Sök
Uppförandekod
Skapa en röst till våra värderingar: Gör det rätta

Vår uppförandekod är den gemensamma utgångspunkten för oss alla när vi diskuterar överensstämmelse och etiskt beteende. Det är vår dagliga vägledning och vi förväntar oss att alla våra tjänstemän och anställda liksom alla som arbetar för vår räkning ska följa uppförandekoden och med gällande lagar och förordningar.

Ladda ner Uppförandekoden
  • Våra användare är alltid i fokus
  • Våra medarbetare först
  • Respekt, integritet och transparens
  • Skydd av tillgångar och information
  • Skydda miljön
Ladda ner