Sök
Komma Hem-programmet

Efter många års omfattande forskning och pågående interaktioner med patienter, vet vi att det kan vara svårt att komma hem från sjukhuset. Under de första dagarna, veckorna och månaderna upplever många människor en hög grad av utsatthet och känslomässig stress och behöver stöd och vägledning.

Komma Hem-programmet är ett sätt för dig att få det extra stöd du behöver i den kritiska första fasen efter att ha du skrivits ut från sjukhuset. En representant för Komma Hem-programmet kommer personligen skräddarsy ett program som passar dina behov. Detta kan innebära:

  • Veckovisa uppföljningssamtal för att ge vägledning om de produkter som du har fått och se till att du är ok.
  • 1-2 hembesök från våra utbildade produktspecialister för att ge tips, praktisk utbildning och inspiration.
Berätta för oss om du vill gå med i Komma Hem-programmet
Kontakta mig